SKI areál Vaňkův kopec

Mapka areálu

SJEZDOVÉ TRATĚ

SJEZDOVKA OBTÍŽNOST DÉLKA / PŘEVÝŠENÍ TECH. SNÍH- Rolba / osvětlení
PRODLOUŽENÁ středně těžká 600 / 97m, šířka 55m ano / ano
ZKRÁCENÁ kombinace lehká 520 / 84m, šířka 50m ano./ ano
U LESA středně těžká 500 / 82m, šířka 30m ano./ ano
DĚTSKÝ koutek velmi lehká 35 / 7m, šířka 25m ne / ano
SNOWBOARD PARK kombinace lehká 250 / 35 m,šířka 70m ano / ano

 

LYŽAŘSKÉ VLEKY

TYP VLEKU NÁZEV KAPACITA DÉLKA PŘEVÝŠENÍ
BLV 2 KOTVA Levý - DVĚ OSOBY 1220 os. / hod. 600 m 97 m
TLV 12 POMA Pravý-JEDNA OSOBA 900 os. / hod. 500 m 82 m
EPV 300 poma SnowPark - POMA 300 os. / hod. 250 m 35 m
LPVE 1,5 lano Dětský koutek 350 os. / hod. 35m 7 m
Baby kolotoč Dětský kolotoč /. Ø 6 m 0 m


 

Návštěvní řád SKI AREÁLU Vaňkův kopec

 • NÁVŠTĚVNÍK SKI AREÁLU JE POVINEN SEZNÁMIT SE S POKYNY JÍZDY NA LYŽAŘSKÉM VLEKU A DBÁT POKYNŮ OBSLUHUJÍCÍHO PERSONÁLU.
 • PRO JÍZDU NA VLEKU JE NUTNÉ ZAKOUPIT PLATNOU JÍZDENKU - ČIPOVOU KARTU.
 • PŘI REKLAMACI JÍZDENKY JE NUTNO PŘEDLOŽIT POKLADNÍ STVRZENKU.
 • JÍZDENKA JE PLATNÁ V SEZONĚ VE KTERÉ BYLA ZAKOUPENA. 
 • V AREÁLU NENÍ STANOVIŠTĚ HORSKÉ SLUŽBY, PŘI ÚRAZU HLASTE NEJBLIŽŠÍ OBSLUZE VLEKU POPŘ. VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU (TEL: 155, TEL: 112).
 • V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO JEZDIT MIMO SJEZDOVÉ TRATĚ.
 • SJEZDOVÉ TRATĚ JSOU UPRAVOVÁNY SNĚŽNÝM PÁSOVÝM VOZIDLEM „ROLBA“ - DBEJTE PROTO ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI ÚPRAVĚ TRATĚ NEBO PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ KANÓNŮ.
 • PŘI PROVOZU SNĚŽNÝCH KANÓNŮ SE NEZDRŽUJTE V JEJICH BLÍZKOSTI.
 • ZA ODLOŽENÉ VĚCI V AREÁLU PROVOZOVATEL NERUČÍ.
 • NA SJEZDOVKÁCH JE ZAKAZÁNA JÍZDA NA BOBECH A SANÍCH.
 • ZÁKAZ CHŮZE PO STOPĚ LYŽAŘSKÉHO VLEKU A PO SJEZDOVKÁCH.
 • SJEZD PO SJEZDOVCE JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
 • ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ PO CELÉM AREÁLU.
 • PARKOVÁNÍ JE DOVOLENO POUZE NA MÍSTECH K TOMU URČENÝCH.
 • NEUPOSLECHNUTÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU BUDE DŮVODEM VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY NA VLECÍCH A ZÁROVEŇ Z CELÉHO AREÁLU BEZ NÁHRADY.


ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU, ABY UDRŽOVALI ČISTOTU PROSTŘEDÍ. ………DĚKUJEME.

Správa areálu Vaňkův kopec
 

Pokyny k jízdě na vlecích ve SKI AREÁLU Vaňkův kopec

 • DBEJ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ OBSLUHY A INFORMAČNÍCH TABULÍ.
 • JÍZDA NA VLEKU JE MOŽNÁ JEN S PLATNOU JÍZDENKOU - ČIPOVÁ KARTA.
 • NA VLEK BLV- 2x OSOBA SE ŘADTE A NASTUPUJTE VE DVOJICÍCH.
 • HOLE UCHOPTE DO JEDNÉ, A TO VNĚJŠÍ RUKY  ASI UPROSTŘED JEJICH DÉLKY.
 • NEKLIČKUJTE. JEZDĚTE V LYŽAŘSKÉ STOPĚ POD LANEM.
 • PŘI PÁDU IHNED OPUSŤTE STOPU - JÍZDNÍ DRÁHU VLEKU.
 • NEKŘIŽUJTE STOPU ANI NEVYJÍŽDĚJTE ZE SMĚRU JÍZDY.
 • VÝSTUPNÍ MÍSTO OPUSŤTE CO NEJRYCHLEJI.
 • NA VLEKU PRO DVĚ OSOBY JE ZAKÁZÁNO VKLÁDAT KOTVU MEZI NOHY.
 • NA VLEKU PRO JEDNU OSOBU SE MŮŽE PŘEPRAVOVAT POUZE JEDNA OSOBA.
 • JE ZAKÁZÁNO PŘEPRAVOVAT MALÉ DĚTI NA KOLENOU A RAMENOU.
 • PŘI SJEZDU JE ZAKÁZÁNO KŘIŽOVAT LYŽAŘSKOU STOPU.
 • PODNAPILÉ OSOBY POPŘ. POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK,  BUDOU Z PŘEPRAVY VYLOUČENY BEZ NÁHRADY.


ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU, ABY UDRŽOVALI ČISTOTU PROSTŘEDÍ. ………DĚKUJEME.
Správa areálu Vaňkův kopec 

 

D E S A T E R O pro všechny správné sportovce


10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích 

1. Ohled na ostatní lyžaře 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož hustotě provozu. 

3. Volba jízdní stopy 
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 

4. Předjíždění 
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 

5. Vjíždění a rozjíždění 
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 

6. Zastavení 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 

7. Stoupání a sestup 
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 

8. Respektování značek 
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 

9. Chování při úrazech 
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 

10. Povinnost prokázání se 
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.