SKI areál Vaňkův kopec

Nové atrakce

Multifunkčního veřejného fitness_crossfit – workoutové hřiště na Vańkově kopci

Od letošní letní sezóny 2018 máte k dispozici ZDARMA a veřejně volně přístupné  .... 2x wourkoutové hřiště ve verzi klasik pro cvičení s vlastní váhou z nichž jedna konstrukce je přizpůsobena pro nižší cvičence nebo děti ve stejných parametrech jako standardní konstrukce.

Dále se na TARTANOVÉ ploše nachází speciální fitness-crossfitová konstrukce s hrazdami a se závěsnými hákami na olympijskou činku pro vzpírací disciplíny jako je trh, přemístění, zadní dřep.....atd.

Cvičební prvky(1x workout): 9 x hrazda; 1 x dvojitá; 1 x půlená; 1 x pomocná 1 x žebřiny; 1 x W – Bar; 1 x Monkey Bar 1 x trojitá bradla; 1 x otočná lavice 1 x stupňovaná lavice; 1 x tabule s návody

Provozní řád hříště.....

 

Workout (rus. trénování, hovor. venkovní fitness) je typ sportovní aktivity, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe po různu: workouteři, pouliční (street) sportovci atd..

    

Standardní vybavení workoutových hřišť:

 prolézačky (kruhové, ohýbané, kulaté);  hrazda (klasická, vysoká, nízká, kaskáda);  žebřiny  bradla (úzká, široká);  lavice na bench press

Fitness-crossfit  je funkční trénink, který se dá označit jako jednoduché cvičení, posilující kompletně celé tělo. Jde o spojení gymnastiky, rychlosti a silového tréninku. Crossfit je hlavním silovým a kondičním programem pro policisty, vojáky, mistry bojových umění a další stovky elitních profesionálních sportovců. Není specializovaný, protože je složen z prvků gymnastiky, atletiky, vzpírání, veslování, powerliftingu s cílem vynikat ve všech oblastech.

PROVOZNÍ  ŘÁD multifunkčního fitness –crossfit workoutového HŘIŠTĚ s umělým povrchem

Čl. I...Využívání hřiště

Majitel a zároveň provozovatel multifunkčního fitness –crossfit workoutového hřiště

Vaňkův kopec s.r.o., Horní Lhota-Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota, IČ: 26822792, DIČ: CZ 26822792

 1. Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin zdarma, zejména workout, fitness, crossfit, k míčovým hrám a tělesným aktivitám.
 2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina na základě platné tel., emailové  objednávky.
 3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
 4. Hřiště je průběžně kontrolováno správcem hřiště.

 

Čl. II, Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.
 2. Denní provoz víceúčelového hřiště: pondělí – neděle 8:00 – 20:00 hod.

      Provoz víceúčelového hřiště je v letní sezóně areálu, celoroční, pokud neurčí provozovatel nebo správce jinak.

      Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem. Je zakázáno přelézat    ploty a zamčené vchody kolem sportovního areálu.

 1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 2. Objednávky na jednorázové i dlouhodobé využívání hřiště zajišťuje správce                     p. Vaněk Petr na telefonním čísle 00420 604 507 981 nebo osobně.

      Provoz hřiště se řídí časovým harmonogramem, který má k dispozici správce hřiště.

      Minimální doba rezervace je 24 hod. předem. Zástupce objednavatele uvede své jméno,       předpokládaný druh provozovaného sportu a případně telefonické spojení.

 

 1. Užívání hřiště je bezplatné.
 2. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto objednavatele další objednávky.
 3. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – pro vzpírání a crossfit(bedny, osy, závaží, činky, kettlebaly, medicimbály, švihadla, podložky, a ostatní). Nebudou půjčovány míče a další sportovní potřeby.  Uživatelé budou instalovat zapůjčené náčiní  sami.
 4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
   Správce hřiště
 • provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického stavu a zajišťuje ve spolupráci s provozovatelem jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář
 • odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,
 • vede evidenci o provozu víceúčelového sportovního hřiště, vede záznamy o běžné údržbě, vede přehled o vzniklých škodách a závadách a způsobu jejich odstranění,
 • provádí drobné opravy a údržbu hřiště, hlásí svému nadřízenému větší opravy,
 • provádí denní úklid venkovní plochy hřiště a chodníků okolo hřiště
 • provádí čištění umělého povrchu v souladu s návodem zhotovitele dle potřeby, nejméně dvakrát ročně,

 

Čl. III, Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
  • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, tretry, kopačky s kovovými hroty nebo ve znečištěné obuvi /blátem, štěrkem, pískem/
  • manipulace s ostrými předměty
  • jízdy na kole a na kolečkových bruslích
  • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let
  • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
  • konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů /Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./ a jídla všeho druhu na umělém povrchu plochy hřiště
  • užívání omamných látek
  • vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  • kouření v celém areálu
  • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
  • vstupu se zvířaty
  • odhazování žvýkaček na umělý povrch hřiště
  • střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
  • užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
  • přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze cvičícím osobám + rozhodčí. 
 4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 5. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 6. Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hříště (v případě poškození, nebo zničení bude provozovatel vymáhat náhradu škody), nahlásit vzniklou škodu nebo závadu neprodleně provozovateli - správci hřiště.
 7. Uživatelé jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
 8. Uživatel je povinen písemně ohlásit každý úraz, který se stal v době pronájmu na hřišti neprodleně správci hřiště.
 9. Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v celém areálu a  prostorách multifunkčního fitness –crossfit workoutového hřiště.
 10.  Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí, které nebyly uloženy na místě k tomu určeném, což je uzamčená šatna.  

Čl. IV, Další ustanovení

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení správce a dalších osob, kteří budou k tomu zplnomocněni provozovatelem.
 2. Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění správce hřiště nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii - viz číslo níže.
 3. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně jména správce hřiště budou vyvěšeny u vchodu do areálu hřiště a na webových stránkách areálu Vaňkův kopec.

 

Hasiči

 

Záchranná služba

Policie

Policie
Velká Polom

Integrovaný

záchranný systém

 

150

155

158

553 770 279

112

 

Lékárnička je uložena u správce hřiště.

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 1. 12. 2017

==================================================================================================

 

Summer/snow tubing, SINGLE Trail

Tubing...

zábava nejen pro děti ale i dospělé! Ve vybudované trati se speciálním povrchem, který funguje v zimním i letním provozu, máte jedinečnou možnost užít si radost z jízdy na nafukovacích tubách. Atrakce je vhodná i pro team buildingové akce nebo drobné závody. Vleková dráha Vás pohodlně vyveze na horní stanoviště dráhy, odkud Vás obsluha popostrčí případně ty nejodvážnější rozstočí a už si můžete užít jízdu plnou zatáček...

BIKE  trail

Jak již název napovídá jedná se o zábavnou-jdnoosobovou  stezku (TRAIL) vybudovanou na sjezdovce a v lese. Stezka je se zpevněným uhlazeným povrchem zbaveným kamenů tak aby byla vhodná i pro začínající mladé bikery se schovanými prvky freeride pro pokročilé, bezpečná pro všechny jezdce. Trať je houpavá, plná různých boulí a klopených zatáček. Koncept trati je postaven tak, aby si požitek z jízdy vychutnal každý, na jakémkoliv kole a věkové skupiny. Vhodná pro rodinný odpočinek nebo pro rozehřátí před tratí vyšší obtížnosti.